Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Om oss

Om oss (mal)

Autorisert feiermester. Utfører rensing av alle typer varmeanlegg. Villakjeler, biooljekjeler, varmesentraler.

Og monterer røykvarslere i serie i fellesområder og i leiligheter og eneboliger.

Befaringer ved renoveringer og eierskifte.

Utfører oppdrag over hele østlandet.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

RVB
RVB

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

RVB

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Feiermesternes Landsforening
Feiermesternes Landsforening

Feiermesternes Landsforening

Cavius
Cavius

Vi er en forhandler av Cavius sine produkter.

Cavius

Vi er en forhandler av Cavius sine produkter.

Våre tjenester

Skorstein

Fyrkjele

Biooljekjele

Informasjon om slokkemidler

Pulverapparat

Les mer ...

Husbrannslange

Les mer ...

Andre typer slokkemiddel

Les mer ...

Generell informasjon

Rengjøring av skorsteiner

Les mer ...

Rengjøring av ildsted

Les mer ...

Røykvarslere

Les mer ...

Feiermesternes historie

historie

Feierfaget oppstod i byer i Europa på 1600-tallet for å hindre pipebrann, en vanlig årsak til hus- og bybranner. I Norge kom de første feierne til Bergen fra Danmark og Tyskland i 1710.

Feierne ble etterhvert en viktig og synlig yrkesgruppe i byene, og det oppstod flere folkelige forestillinger og tradisjoner knyttet til dem. Feierne var blant annet flere steder ansett som lykkebringere.

Feiervesenet i Norge er er regulert etter brann- og eksplosjonsvernloven fra 2002. Alle norske kommuner er pålagt å ha feie- og tilsynstjenester. Tjenesten er organisert som en kommunal etat sammen med brannvesenet, men blir også drevet av private bedrifter med ansatte.

Utdannelse til feier i Norge foregår gjennom ett år i videregående skole og tre år i lære. Fagopplæringa foregår ved Norges brannskole i Tjeldsund og blir avsluttet med en svenneprøve. Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for feiere.

Kontakt oss

922 39 000
Jongsåsveien 11, 1338 SANDVIKA
Orgnr 918 562 524